رسول شریف

مدیر عامل گروه دیجیتال مارکتینگ و آکادمی شریف